แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และบุคคลากรร่วมสืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2559 ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 2 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

Leave a Reply