การให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวชของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

enlightenedคลินิกจิตเวชทั่วไป 
      เปิดบริการในวันและเวลาราชการ ( 8.30 น. – 16.30 น )  หยุด เสาร์ อาทิตย์
      และวันหยุดนักขัตฤกษ์
      โทรสอบถาม หรือแจ้งเลื่อนนัด  056-219444  ต่อ  409 

enlightenedคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
      เปิดบริการในวันและเวลาราชการ ( 8.30 น. – 16.30 น )  หยุด เสาร์ อาทิตย์
      และวันหยุดนักขัตฤกษ์
      โทรสอบถาม หรือแจ้งเลื่อนนัด 056-219444  ต่อ  408