• จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์

       (ช่วงเช้า) พญ.มันฑนา กิตติพีรชล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ ( ทีม MCATT) ศูนย์สุขภาพจิตที่3 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมตักบาตรเทโว ณ หน้าเทศบาลนครนครสวรรค์
      และ(ช่วงบ่าย) พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ( ทีม MCATT) ศูนย์สุขภาพจิตที่3 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จัดหน่วยปฐมพยาบาลทางจิตใจให้แก่ประชาชน ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง

Leave a Reply