• จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์

       บุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ โดยกิจกรรมมุ่งเน้นให้ความรู้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ด้านสุขภาพจิต ให้แก่ประชาชน วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ วัดหนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

Leave a Reply