• จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี2559 "การปฐมพยาบาลทางใจ คุณก็ช่วยคนอื่นได้" วันที่ 3 พ.ย.59 ณ ตลาดนัดวัดเขาแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

Leave a Reply