• จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์

     แพทย์หญิงมันฑนา กิตติพีรชล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่3 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์(ทีมMCATT) ออกหน่วยปฐมพยาบาลทางจิตใจ และร่วมลงนามถวายอาลัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง วันที่ 19 ตุลาคม 2559

Leave a Reply