• จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์
  • จิตเวชนครสวรรค์

       นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ และแพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท วันที่ 30 ตุลาคม 2559

Leave a Reply