โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.นครสวรรค์

กิจกรรมมุ่งเน้นให้ความรู้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านสุขภาพจิต ให้แก่ประชาชน วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ วัดปางสุด อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์...

ทีม MCATT ร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จัดบูธหน่วยปฐมพยาบาลทางจิตใจ เพื่อให้คำแนะนำป้องกันด้านสุขภาพจิต วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี...

กิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

โดยแพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ บุคลากร และประชาชนร่วมลงนามถวายอาลัย...

กิจกรรมตักบาตรเทโว และจัดหน่วยปฐมพยาบาลทางจิตใจ

จัดหน่วยปฐมพยาบาลทางจิตใจให้แก่ประชาชน ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ...

ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 4/2559 (งวด6)

เพื่อติดตามความก้าวหน้า และผลการปฏิบัติงาน วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์...

ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

เจ้าหน้าที่ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ...

อธิบดีกรมสุขภาพจิต มอบนโยบายในเรื่องการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผอ.รพ.จิตเวชนครสวรรค์ ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในงานกล่าวมอบนโยบายการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช...