โครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชฯ จ.กำแพงเพชร

โครงการชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย/คลินิกโรคเรื้อรัง/คลินิกจิเวชสุรายาเสพติด/MCATT/SMI/พรบ.สุขภาพจิต/Psychosocial Clinic เขตสุขภาพที่3 ปีงบประมาณ2560 วันที่ 22 พ.ย. 2559

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพครอบครัวในการปรับพฤติกรรมผู้ป่วย

โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพครอบครัวในการปรับพฤติกรรมผู้ป่วย โดยแพทย์หญิงณัฐชยาภรณ์ วัฒนธรรมรักษ์..

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพสหวิชาชีพ รพศ. รพท. รพช. ในการจัดบริการจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประเมินศักยภาพและทรัพยากรในหน่วยงานของตนเองได้ มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น..

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ รับการนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

โดยนายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ เพื่อติดตามกระบวนการบริหารจัดการ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวง..

งานนิทรรศการรณรงค์เนื่องในวันจิตเภทโลก “อยู่กับโรคจิตเภทอย่างไร ให้มีสุข”

ภายในงานมีการห้ความรู้สุขภาพจิต ทำกลุ่มญาติในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท การเล่นเกม ตลาดนัดวันโรคจิตเภท การแสดงต่างๆ..

งานสัมมนาวิชาการ เขตสุภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2559 “รวมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสุขภาพดี วิถีเขต3”

มีกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการ บริการปฐมภูมิ ผู้ป่วยเรื้อรัง “ชุมชนอุ่นใจกับทีมหมอใกล้บ้าน ณ ห้องอาภาพจนี โรงแรมพิมาน..

พิธิเปิดวันจิตเภทโลก เรื่อง “รับรู้ และเข้าใจโรคจิตเภท” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

พิธิเปิดวันจิตเภทโลกเรื่อง “รับรู้ และเข้าใจโรคจิตเภท” (ชีวิตที่มีหวังและความหมาย) ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข และคณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พร้อมด้วยบุคลากร ต้อนรับ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมหน่วยบริการต่างๆ...

งานแถลงข่าว “วันโรคจิตเภท” ชีวิตที่มีความหวังและความหมาย

กรมสุขภาพจิต จัดแถลงข่าวชวนร่วมงาน วันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี “วันโรคจิตเภท” ชีวิตที่มีความหวังและความหมาย ย้ำ จิตเภทรักษาได้...