แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมพิธีเปิดและเป็นวิทยาการบรรยายพิเศษโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เครือข่ายสุขภาพอำเภอพยุหะคีรี ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งจัดโดยงานยาเสพติด กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลพยุหะคีรี วันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขาแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

 

Leave a Reply