30 เมษายน 2016

งานสืบสานประเพณีไทย สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่

แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และบุคคลากรร่วมสืบสานประ […]
30 เมษายน 2016

ร่วมทำบุญงานครบรอบ 24 ปี การสถาปนากรมสุขภาพจิต

แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมทำบุญงานครบรอบ 24 ปี […]
30 เมษายน 2016

กิจกรรม Big Cleaning Day

แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการ และบุคคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมมือ ร่วม […]
30 เมษายน 2016

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการทำวิจัยในการดูแลผู้ป่วย

คณะกรรมการวิจัยและคณะกรรมการ Excellence Center โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ โดยแพทย์หญิงมัณฑน […]
30 เมษายน 2016

กิจกรรม “ล้างส้วมรับวันสงกรานต์”

แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการ และบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ พร้อมใจล้างส้ […]
30 เมษายน 2016

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะศูนย์คัดกรองผู้มีปัญหาการใช้สารเสพติด เขตสุขภาพที่ 3

      คณะกรรมการการพัฒนาบริการจิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสารเสพติด โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ […]
30 เมษายน 2016

งานรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558

นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิต […]
1 เมษายน 2016

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนางานสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำ

     นายแพทย์วรวัฒน์ ไชยชาญ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมกับสถาบ […]
31 มีนาคม 2016

อบรมการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสุราและสารเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช

         คณะกรรมการการพัฒนาบริการจิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสารเสพติด โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนคริน […]
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com