31 มีนาคม 2016

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

       แพทย์หญิงบุญศิริ จั […]
31 มีนาคม 2016

ประชุมเชิงปฏิบัติการหาแนวทางการดูแลช่วยเหลือคนพิการทางจิตใจและผู้ป่วยจิตเวชของเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 3

     กลุ่มงานสังคมสงเคราะห […]
30 มีนาคม 2016

ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Topic interesting/Journal Club

ศูนย์ฝึกอบรม โรงพยาบาลจิตเ […]
24 มีนาคม 2016

อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังจิตเวชในเรือนจำ

            แพทย์หญิงบุญศิ […]
24 มีนาคม 2016

ตรวจเยี่ยมเสริมพลังระดับเขต รพ.ลานสัก

            แพทย์หญิงบุญศิ […]
21 มีนาคม 2016

ติดตามงาน DHS โดยทีมเยี่ยมเสริมพลัง AI

        แพทย์หญิงบุญศิริ จ […]
21 มีนาคม 2016

กิจกรรม “ผู้ว่าฯพาทำบุญ”

          นายธนาคม  จงจิระ […]
1 มีนาคม 2016

สโมสรไลออนส์นครสวรรค์เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ป่วยใน

นางอุดมรัตน์  ศรีเกตุ  พยา […]
1 มีนาคม 2016

ประชุมวิชาการพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศด้านจิตเภท

แพทย์หญิงมันฑนา กิตติพีรชล […]
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com