ประชุม “แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง และติดตามผู้พยายามฆ่าตัวตาย และผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ”

แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวช […]