30 เมษายน 2016

กิจกรรม Big Cleaning Day

แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมง […]
30 เมษายน 2016

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการทำวิจัยในการดูแลผู้ป่วย

คณะกรรมการวิจัยและคณะกรรมก […]
30 เมษายน 2016

กิจกรรม “ล้างส้วมรับวันสงกรานต์”

แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมง […]
30 เมษายน 2016

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะศูนย์คัดกรองผู้มีปัญหาการใช้สารเสพติด เขตสุขภาพที่ 3

      คณะกรรมการการพัฒนาบร […]
30 เมษายน 2016

งานรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558

นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ […]
1 เมษายน 2016

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนางานสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำ

     นายแพทย์วรวัฒน์ ไชยชา […]
31 มีนาคม 2016

อบรมการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสุราและสารเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช

         คณะกรรมการการพัฒน […]
31 มีนาคม 2016

ศึกษาดูงานการทำงานด้านฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

           แพทย์หญิงพงษ์ลด […]
31 มีนาคม 2016

บรรยายพิเศษโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

      แพทย์หญิงบุญศิริ จัน […]
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com