30 มิถุนายน 2017
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญ

                 นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และนางธิดา จุลินทร ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่3 นครสวรรค์ ร่วมต้อนรับ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ในพิธีเปิดและมอบใบประกาศให้อาสาสมัคร โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้า […]
31 พฤษภาคม 2017
CQI-2560

สัมมนามหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล (CQI) ปี 2560

โครงการสัมมนามหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
31 พฤษภาคม 2017
กรมสุขภาพจิตเกมปี 2560

ร่วมพิธิเปิดและแข่งขันกีฬา “กรมสุขภาพจิตเกมปี 2560”

วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ นำทัพนักกีฬาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมพิธิเปิดและแข่งขันกีฬา “กรมสุขภาพจิตเกมส์ ปี 2560” ซึ่งสามารถคว้าชัยชนะได้หลายรายการ และสร้างความสนุกสนาน สามัคคี ณ โรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่
30 พฤษภาคม 2017
กิจกรรมวันโรคจิตเภท

กิจกรรมวันโรคจิตเภท “อยู่กับผู้ป่วยจิตเภท…อย่างมีความสุข”

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellence Center) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดกิจกรรมวันโรคจิตเภท “อยู่กับผู้ป่วยจิตเภท…อย่างมีความสุข” โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านโรคจิตเภท,ตลาดนัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด และ มีการจัดประชุมวิชาการ รับฟังการบรรยายเพื่อสร้างความตระหนัก เพิ่มพู […]
30 พฤษภาคม 2017
บันทึกข้อตกลง MOU เรือนจำกลางกำแพงเพชร

บันทึกข้อตกลงการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำกลางกำแพงเพชร

นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ , นางสาวโศรยา ฤทธิอร่าม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ,แพทย์หญิงกัลยา บุญสุริยะพันธ์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ร่วมทำบันทึกข้อตกลงการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำกลางกำแพงเพชร และเปิดโครงการอบ […]
30 พฤษภาคม 2017
การใช้เครื่องมือ CGI – Severity

ประชุมชี้แจงการใช้เครื่องมือ CGI – Severity

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellence Center)โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดประชุมชี้แจง การใช้เครื่องมือ CGI – Severity บรรยายโดย นายแพทย์วรวัฒน์ ไชยชาญ นายแพทย์เชียวชาญ เพื่อสร้างความตระหนัก และเพิ่มพูน ความรู้ ความเข้าใจ ในผู้ป่วยจิตเภท ณ ห้องประชุม 1 โรงพ […]
28 พฤษภาคม 2017
การนิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่3 ปีงบประมาณ 2560

การนิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่3 ปีงบประมาณ 2560

นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์ ร่วมต้อนรับ นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผู้นิเทศฯ ในการนิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่3 ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ โรงพยาบา […]
25 กรกฎาคม 2016

ชี้แจงการใช้ตราสัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง

กระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงตราอัตลักษณ์กระทรวงสาธารณสุขใหม่จากรูปแบบเดิม (แบบตาม พรบ. 2485) โดยให้ใช้แบบปรับปรุงใหม่ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ตามข้อกำหนดตราอัตลักษณ์ประจำกระทรวงสาธารณสุข
25 กรกฎาคม 2016

หยุดเหล้า อย่าหักดิบ เริ่มมีอาการ รีบพบแพทย์ แจ้งให้ชัดว่า หยุดเหล้า

กรมสุขภาพจิต ย้ำ หยุดเหล้า อย่าหักดิบ ค่อยๆ ลดปริมาณ ถ้าเริ่มมีอาการ รีบพบแพทย์ แจ้งให้ชัดว่า หยุดเหล้า นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การดื่มสุราสร้างปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย โดยเฉพาะความรุนแรง เนื่องจากฤทธิ์ของสุราไปควบคุมสมองส่วนของความคิด การตัดสินใจ และการใช้เหตุผล ทำให้ผู้ดื่มขา […]