31 กรกฎาคม 2017
8 สิ่งที่ควรรีบทำ...เมื่อเห็นสัญญาณเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตาย

8 สิ่งที่ควรรีบทำ…เมื่อเห็นสัญญาณเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตาย

27 กรกฎาคม 2017
ทำอย่างไร...เมื่อเป็นโรคซึมเศร้า

ทำอย่างไร…เมื่อเป็นโรคซึมเศร้า

27 กรกฎาคม 2017
คุณเป็นโรคซึมเศร้า...หรือไม่

คุณเป็นโรคซึมเศร้า…หรือไม่?

27 กรกฎาคม 2017
10 สัญญาณเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตาย

10 สัญญาณเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตาย

27 กรกฎาคม 2017
10 วิธีปฏิบัติเพื่อช่วยคลายความเครียดในการทำงาน

10 วิธีปฏิบัติเพื่อช่วยคลายความเครียดในการทำงาน

30 มิถุนายน 2017
จัดทำเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพ เพื่อการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

อบรมการจัดทำเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพ เพื่อการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

คณะผู้วิจัย ศูนย์วิจัยวิชาการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ลงพื้นที่ชี้แจงการดำเนินงานวิจัย เรื่องการพัฒนาแบบประเมินลักษณะบุคลิกภาพ (PTAT) ให้กับผู้ช่วยวิจัย โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เพื่อเก็บข้อมูล โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ 8 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเครื่องมือประเมินบุคลิ […]
30 มิถุนายน 2017
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ วัดไตรคีรี

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ วัดไตรคีรี อ.ตากฟ้า

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ และต้อนรับ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมชมหน่วยบริการฯ ณ วัดไตรคีรี อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
30 มิถุนายน 2017
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต

โครงการการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดโครงการการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต จำนวน 2 รุ่น เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประเมินให้การช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตได้ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
30 มิถุนายน 2017
ตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 4

ตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต (ประธานกรรมการ) และคณะกรรมการฯ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2560 (งวดงานที่ 8,9,10) เพื่อติดตามความก้าวหน้ […]