30 มกราคม 2017
เข้าถวายสักการะพระบรมศพ

ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพระพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมพระพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 7 มกราคม 2560
30 มกราคม 2017
ส่งเสริมสุขภาพกายและจิต

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตสำหรับผู้ป่วยจิตเวชและญาติที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล

กิจกรรมมีการแสดง จับฉลากของขวัญ สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ป่วยในและบุคลากร วันที่ 6 มกราคม 2560
16 กันยายน 2016
สอบราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย (16 กันยายน 2559)
       โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ผู้สนใจต […]
16 กันยายน 2016

สอบราคาจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า (16 กันยายน 2559)

     โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบริการงานดูแลต้นไม […]
16 กันยายน 2016

สอบราคาจ้างบริการทำความสะอาดและสำนักงาน (13 กันยายน 2559)

          โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคาร และสำ […]
25 กรกฎาคม 2016

ชี้แจงการใช้ตราสัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง

25 กรกฎาคม 2016

หยุดเหล้า อย่าหักดิบ เริ่มมีอาการ รีบพบแพทย์ แจ้งให้ชัดว่า หยุดเหล้า

กรมสุขภาพจิต ย้ำ หยุดเหล้า อย่าหักดิบ ค่อยๆ ลดปริมาณ ถ้าเริ่มมีอาการ รีบพบแพทย์ แจ้งให้ชัดว่า หยุดเห […]
22 กรกฎาคม 2016

7 วิธีสังเกตอย่างไรว่าใครติดสุรา

7 วิธีสังเกตอย่างไรว่าใครติดสุรา นายแพทย์ปริทรรศ ศิลปกิจ นายแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลสวนปรุง           […]
1 กรกฎาคม 2016

ประกาศสอบราคาจ้าง จ้างก่อสร้างอื่น ๆ

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง จ้างก่อสร้างอื่น ๆ ผู้ที่สนใจสามารถอ่า […]
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com