31 พฤษภาคม 2017
CQI-2560

สัมมนามหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล (CQI) ปี 2560

โครงการสัมมนามหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
31 พฤษภาคม 2017
กรมสุขภาพจิตเกมปี 2560

ร่วมพิธิเปิดและแข่งขันกีฬา “กรมสุขภาพจิตเกมปี 2560”

วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ นำทัพนักกีฬาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมพิธิเปิดและแข่งขันกีฬา “กรมสุขภาพจิตเกมส์ ปี 2560” ซึ่งสามารถคว้าชัยชนะได้หลายรายการ และสร้างความสนุกสนาน สามัคคี ณ โรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่
30 พฤษภาคม 2017
กิจกรรมวันโรคจิตเภท

กิจกรรมวันโรคจิตเภท “อยู่กับผู้ป่วยจิตเภท…อย่างมีความสุข”

คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellence Center) โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดกิจกรรมวันโรคจิตเภท “อยู่กับผู้ป่วยจิตเภท…อย่างมีความสุข” โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านโรคจิตเภท,ตลาดนัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด และ มีการจัดประชุมวิชาการ รับฟังการบรรยายเพื่อสร้างความตระหนัก เพิ่มพู […]
30 พฤษภาคม 2017
บันทึกข้อตกลง MOU เรือนจำกลางกำแพงเพชร

บันทึกข้อตกลงการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำกลางกำแพงเพชร

นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ , นางสาวโศรยา ฤทธิอร่าม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ,แพทย์หญิงกัลยา บุญสุริยะพันธ์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ร่วมทำบันทึกข้อตกลงการดูแลสุขภาพจิตผู้ต้องขังในเรือนจำกลางกำแพงเพชร และเปิดโครงการอบ […]
30 พฤษภาคม 2017
การใช้เครื่องมือ CGI – Severity

ประชุมชี้แจงการใช้เครื่องมือ CGI – Severity

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellence Center)โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จัดประชุมชี้แจง การใช้เครื่องมือ CGI – Severity บรรยายโดย นายแพทย์วรวัฒน์ ไชยชาญ นายแพทย์เชียวชาญ เพื่อสร้างความตระหนัก และเพิ่มพูน ความรู้ ความเข้าใจ ในผู้ป่วยจิตเภท ณ ห้องประชุม 1 โรงพ […]
28 พฤษภาคม 2017
การนิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่3 ปีงบประมาณ 2560

การนิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่3 ปีงบประมาณ 2560

นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์ ร่วมต้อนรับ นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผู้นิเทศฯ ในการนิเทศติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่3 ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ โรงพยาบา […]
16 กันยายน 2016
สอบราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย (16 กันยายน 2559)
       โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 13 – 26 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 056 – 219424 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่ […]
16 กันยายน 2016

สอบราคาจ้างเหมาบริการงานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า (16 กันยายน 2559)

     โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบริการงานดูแลต้นไม้ และสนามหญ้า ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 14 – 27 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 056 – 219424 […]
16 กันยายน 2016

สอบราคาจ้างบริการทำความสะอาดและสำนักงาน (13 กันยายน 2559)

          โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคาร และสำนักงานทั่วไป (76.11.15.00) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 13 – 26 กันยายน 2559 ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่ม […]