31 กรกฎาคม 2017
8 สิ่งที่ควรรีบทำ...เมื่อเห็นสัญญาณเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตาย

8 สิ่งที่ควรรีบทำ…เมื่อเห็นสัญญาณเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตาย

27 กรกฎาคม 2017
ทำอย่างไร...เมื่อเป็นโรคซึมเศร้า

ทำอย่างไร…เมื่อเป็นโรคซึมเศร้า

27 กรกฎาคม 2017
คุณเป็นโรคซึมเศร้า...หรือไม่

คุณเป็นโรคซึมเศร้า…หรือไม่?

27 กรกฎาคม 2017
10 สัญญาณเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตาย

10 สัญญาณเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตาย

27 กรกฎาคม 2017
10 วิธีปฏิบัติเพื่อช่วยคลายความเครียดในการทำงาน

10 วิธีปฏิบัติเพื่อช่วยคลายความเครียดในการทำงาน

30 มิถุนายน 2017
จัดทำเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพ เพื่อการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

อบรมการจัดทำเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพ เพื่อการดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

คณะผู้วิจัย ศูนย์วิจัยวิชา […]
30 มิถุนายน 2017
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ วัดไตรคีรี

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ วัดไตรคีรี อ.ตากฟ้า

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เจ […]
30 มิถุนายน 2017
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต

โครงการการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลจิ […]
30 มิถุนายน 2017
ตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ครั้งที่ 4

ตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นา […]