27 กุมภาพันธ์ 2017
จัดบูธวิชาการประจำปี

จัดบูธงานวิชาการประจำปี 2559 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมจัดแสดงบูธรูปแบบการให้บริการงานด้านต่างๆ ของหน่วย […]
26 กุมภาพันธ์ 2017
นิทรรศการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ วัดนากลาง

นิทรรศการในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ วัดนากลาง

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข […]
26 กุมภาพันธ์ 2017
กำหนดการตรวจเยี่ยมเฉพาะเรื่องจากสรพ.

กำหนดการตรวจเยี่ยมเฉพาะเรื่อง สรพ.

พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมเข้ารับกำหน […]
25 กุมภาพันธ์ 2017
พัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศด้านจิตเภท

ประชุมวิชาการความก้าวหน้ากับการพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศด้านจิตเภท

รพ.จิตเวชนครสวรรค์ฯ จัดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้ากับการพัฒนาหน่วยงานสู่ความเป็นเ […]
31 มกราคม 2017
นิเทศและตรวจเยี่ยมรพ

กิจกรรมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล

พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ร่วมต้อนร […]
31 มกราคม 2017
มหกรรมการแพทย์แผนไทย

มหกรรมการแพทย์แผนไทยและตลาดนัดสุขภาพภาคเหนือ ปี 2560

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์และศูนย์สุขภาพจิตที่3 ร่วมจั […]
31 มกราคม 2017
24มค60

นิทรรศการในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจั […]
30 มกราคม 2017
พิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร 100วัน

ทีม MCATT ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร 100วัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายเงินทำบุญสร้างซุ้มประตูวัด วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ วัดเขาไม้เดน
30 มกราคม 2017
18มกราคม2560

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 3

ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ห้องเยาวมาลย์ ชั้น 7 โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จ.กำแพงเพชร
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com