นางอุดมรัตน์  ศรีเกตุ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ต้อนรับ   นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  ตรวจเยี่ยมชม  หน่วยบริการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพและสุขภาพจิต “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์”  วันที่ 27 เมษายน 2559  ณ วัดหนองยาว ต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

Leave a Reply