แพทย์หญิงบุญศิริ  จันศิริมงคล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  มอบหมายนางอุดมรัตน์  ศรีเกตุ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  เป็นตัวแทนถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในพิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  วันที่ 17 มกราคม 2559  และพิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  วันที่ 18 มกราคม 2559  ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

IMG_1801 IMG_9824 IMG_9825

Leave a Reply