แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการ และบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ติดตามงาน DHS โดยทีมเยี่ยมเสริมพลัง AI ประจำปีงบประมาณ 2559 เขตสุขภาพที่ 3 วันที่ 2 มีนาคม 2559  ณ โรงพยาบาลทัพคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

Leave a Reply