แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และบุคลากรตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2559 เขตสุขภาพที่ 3 รอบที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงพยาบาลคลองขลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

Leave a Reply