แพทย์หญิงบุญศิริ   จันศิริมงคล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์  กล่าวเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์แบบพี่น้อง สวัสดีปีใหม่ 2559 ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ วันที่ 13 มกราคม 2559  ณ บ้านพักโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์  เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีให้กับบุคลากร ในหน่วยงาน  และหน่วยงานใกล้เคียง

Leave a Reply