แพทย์หญิงบุญศิริ  จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์และบุคลากร  ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559  “พ่อ แม่ ลูกผูกพัน”  เพื่อสร้างความรัก  ความผูกพันในครอบครัว  และส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้งร่างกาย  จิตใจ  วันที่ 9 มกราคม 2559  ณ สนามกีฬาของโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

 

Leave a Reply